World's biggest free geocaching network
Geopaths - matching lots of geocaches
Full statistics, GPX's, all for free!
Mail notifications about new caches and logs
100% geocaching posibilities for free
ABC Ochrona danych osobowych

Jakie dane gromadzimy

Niektóre usługi Opencaching wymagają rejestracji użytkownika. Rejestracja składa się z dwóch kroków. Po podaniu ważnego adresu e-mail zostaje przesłany kod aktywacyjny. Po zalogowaniu można dokonywać zmiany danych w swoim profilu. Do rejestracji potrzebne są:

  • Ważny adres e-mail Dobrowolnie/opcjonalnie można podać:
  • Kraj

Nie przekazujemy osobom/podmiotom trzecim żadnych danych bez Twojego pozwolenia.

Nazwa użytkownika, koordynaty, kraj tak jak inne dane mogą być przeglądane przez innych użytkowników Opencaching.pl, a także przez inne strony internetowe mogą być pobrane do celów statystycznych. Zastrzegamy sobie prawo odmówienia dostępu do danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przeglądane/przekazywane możesz nie podawać żadnych danych lub podać nieprawdziwe.

Skrzynki, logi i obrazki nie należą do danych osobistych i będą przez nas przekazywane osobom trzecim.

Jak się dostać do swoich danych osobistych

Po załogowaniu można wejść do menu 'Twoj Profil' i przejrzeć/zmienić przechowywane tam dane.

Jak usunąć swoje dane

Użytkownik, który założył lub znalazł skrzynkę nie może być usunięty. Jest możliwa tylko deaktywacja konta. Będą wtedy usunięte wszystkie dane e-mail z profilu ale nazwa użytkownika zostanie zachowana. Jeśli chcesz deaktywować swoje konto skontaktuj się z nami za pomocą swojego konta e-mail, a deaktywujemy Twoje konto.

W przypadkach niejasnych prosimy o kontakt ocpl @ opencaching.pl Dziękujemy.